Mark Barberio Authentic Jersey  Badanie dopplerowskie: Wrocław | jak wygląda badanie dopplerowe

Porozmawiajmy o badaniu dopplerowskim

Badanie dopplerowskie

Żyły oraz tętnice to „kanały”, którymi krew transportowana jest do wszystkich części naszego ciała. Ich dobra kondycja to gwarancja prawidłowego działania naszego układu krwionośnego. Czasami jednak pojawiają się pewne czynniki, które zaburzają właściwe funkcjonowanie żył oraz tętnic. Bardzo istotnym jest jak najwcześniejsze wykrycie ewentualnych zmian, ponieważ nieleczone mogą doprowadzić do poważnych powikłań, które mogą zagrażać nie tylko naszemu zdrowiu. Głównym zadaniem badania dopplerowskiego jest wykrycie ewentualnych zmian w żyłach i tętnicach.

 Na czym polega to badanie?

Badanie dopplerowe pozwala na ultrasonograficzną diagnostykę naczyń krwionośnych. Podczas badania wykorzystuje się efekt Dopplera, polegający na emisji fali ultradźwiękowej, która odbija się od elementu będącego w ruchu (w tym wypadku od krążącej w żyłach i tętnicach krwi) i powraca do wysyłającej ją głowicy. Podłączony do głowicy aparat ultrasonograficzny odnotowuje przekazywane fale, co daje lekarzowi obraz, w których miejscach krew płynie prawidłowo, a których przepływ jest utrudniony. Zmierzenie tempa oraz energii przepływu krwi pozwala określić lekarzowi, które naczynia nie działają we właściwy sposób.

Badanie dopplerowskie można wykonać u każdego pacjenta bez względu na jego wiek. W razie potrzeby może zostać powtórzone nawet kilkakrotnie. Nie wymaga również specjalnych przygotowań ze strony pacjenta (jedynie w wypadku badania wątroby oraz naczyń nerek pacjent powinien być na czczo) i jest dla niego całkowicie bezpieczne – można je także wykonywać u kobiet w ciąży w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju płodu.

W jakich sytuacjach wykorzystuje się badanie dopplerowskie?

Ten rodzaj badań wykorzystuje się do wykrywania zmian miażdżycowych, zwężeń, a także zmian zakrzepowych oraz niewydolności zastawkowej, jakie mogą pojawić się w kończynach dolnych. Oprócz tego badanie dopplerowskie wykorzystywane jest do kontrolowania zmian zastawkowych w sercu, wykrywania uszkodzeń oraz stanów zapalnych narządów znajdujących się w jamie brzusznej oraz zaburzeń w funkcjonowaniu narządów płciowych.

Manny Machado Jersey